CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS

By | Mei 4, 2019
CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA 
SE-KECAMATAN MOWILA
1.   Nama                                  : ……………………………………………………….
2.   Jenis Kelamin                     :  Laki –Laki / perempuan *)
3.   Tempat Tgl. Lahir/Usia      : ……………………………………………………….
4.   Pekerjaan / Jabatan           : ……………………………………………………….
5.   Agama                                 : ……………………………………………………….
6.   Alamat                                : ……………………………………………………….
7.   Status Perkawinan             a. Belum /sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *) ………………………..…
8.   Riwayat Pendidikan           :   a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………….……..
d. …………………………………………………..
e. …………………………………………………..
9.   Pengalaman Pekerjaan       :   a.……………………………………………….…..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. …………………………………………………..
10. Pengalaman Organisasi     :   a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. …………………………………………………..
11. Penghargaan yang            : ..……………….……………………………………..
     pernah diperoleh terkait
     Kepemiluan (jika ada)
(disertai photo copy bukti-bukti)
12.  Karya tulis terkait dengan  :
Dengan kepemiluan (jika ada)
(disertai photo copy bukti-bukti)
Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa …………………
                                                          …………,………..…,20….
                                                                   Yang membuat pernyataan
                                                                    …………………………………
Catatan:
* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.
Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *